P4C (ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE)

Çocuklar için Felsefe (Philosophy for Children), yani kısaca P4C, öğrenme ve öğretmeye dair, çocukların düşünme ve iletişime geçme kabiliyetlerini geliştiren, kendilerine olan saygılarını güçlendiren ve akademik becerilerini geliştiren bir yaklaşımdır.

Çocuklar için Felsefe yaklaşımı günümüzde çok sayıda ülkede uygulanmakta, eğitimsel açıdan güçlü bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Çocuklar için Felsefe temelde çocuklara düşünme eğitimi vermeye yönelik bir programdır. Programın temel amacı çocuklara neyi düşünecekleri yerine nasıl düşüneceklerini öğreterek farklı bakış açıları kazandırmaktır.
 
P4C eğitimi  çocukların sebep-sonuç kurma becerilerini geliştirmek ve kendileri için önemli olan kavramlar hakkında düşünmelerini sağlayarak yargıda bulunma becerilerini desteklemektir. Burada önemli olan karşılaşılan temel problemler üzerine sorular sormak ve bu sorular doğrultusunda düşünmektir.Çocukların doğasından gelen merak ve keşfetme arzusunun felsefe ile harmanlandığında, çocukların gelecekte daha esnek ve etkin düşünebilen yetişkinlere dönüşeceğine inanmaktadır
 
 
Çocuklar için Felsefe Programı çocuklara 
- Kendi sorularını sorma (problemi tanımlama)
- Önemli kavramları keşfetme
- Düşünme becerilerini geliştirme
- Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme fırsatı sunmaktadır.
 
Çocuklar için felsefe eğitimi 4 yaş ve üzeri çocuklar için 4-5 yaş 6-7 yaş ve 8-9 yaş olarak kendi yaş  gruplarında oluşturulmuş sınıflarda uygulanmaktadır.

 

 

 

 

Bilgi Al

Formu Doldurun, Sizi Arayıp Bilgi Verelim